با سلام خدمت کاربران محترم، وب سایت شرکت میامی

با توجه به اینکه ارائه قسمتی از خدمات وب سایت شرکت میامی به صورت پروژه ای صورت میگیرد در همین راستا گزینه پیش پرداخت / الحساب واریزی را جهت تسهیل فرآیند اقدامات در این قسمت قرار داده ایم

لذا خواهشمند است جهت پیگیری های بعدی نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، مبلغ واریزی  را حتما یادداشت نمائید

 

[pardakht_delkhah]