کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات فروشگاه اینترنتی عطر میامی به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‏‌سایت فروشگاه اینترنتی عطر میامی و ثبت سفارش در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی عطر میامی از سوی کاربر است.
لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.